Βασικοί κανόνες

Βασικοί κανόνες

Βασικοί κανόνες

Το μπόουλινγκ είναι ένα άθλημα στο οποίο οι παίκτες ρίχνουν την μπάλα τους σε ξύλινους ή συνθετικούς με όψη ξύλου διαδρόμους μήκους 24 μέτρων, με σκοπό να ρίξουν στην πρώτη βολή τις περισσότερες από τις 10 κορίνες που βρίσκονται τοποθετημένες στο τέλος του διαδρόμου και αν δεν τις ρίξουν όλες, στην δεύτερη βολή προσπαθούν να ρίξουν όσες απέμειναν.

Στο σημείο στο οποίο ο παίκτης αφήνει την μπάλα υπάρχει μια μαύρη γραμμή από άκρη σε άκρη του διαδρόμου, την οποία ο παίκτης δεν πρέπει να πατήσει. Αν ο παίκτης πατήσει την γραμμή η  βολή του δεν μετρά και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη φάουλ.

Όταν ο παίκτης ρίξει όλες τις κορίνες με την πρώτη βολή, τότε έχει κάνει strike (στράϊκ), ενώ όταν ρίξει με την δεύτερη βολή όσες κορίνες έχουν μείνει από την πρώτη βολή, τότε έχει κάνει spare (σπέαρ).

Η βαθμολογία είναι συνδεδεμένη με τα strike και spare διότι όταν ο παίκτης κάνει strike, τότε στο σκορ της μπαλιάς του προστίθενται και οι κορίνες που θα ρίξει με τις δύο επόμενες μπαλιές, ενώ αν κάνει spare του προστίθενται και ο αριθμός των κορινών που θα ρίξει με την επόμενη μπαλιά. Το strike συμβολίζεται στην οθόνη με ένα Χ, ενώ το spare με μια κάθετη δίπλα στον αριθμό των κορινών που ο παίκτης έριξε με την πρώτη μπαλιά (π.χ. 9/)

Το ιδανικό σκορ για ένα παιχνίδι μπόουλινγκ είναι 300 βαθμοί και για να το επιτύχει ο παίκτης θα πρέπει να κάνει 12 συνεχόμενα strike σε ένα παιχνίδι.

Αυτό είναι και το πιο διαδεδομένο παιχνίδι μπόουλινγκ, το οποίο παίζεται παντού στον κόσμο από επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες, δηλαδή το μπόουλινγκ με τις 10 κορίνες (Tenpin Bowling), ενώ επίσης υπάρχουν το candlepin, το duckpin, το μπόουλινγκ με 5 κορίνες και το nine-pin skittles.