ΔΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Συλλόγου

Με την αρχαιρεσιακή Γενική Συνέλευση της 24ης Μαΐου 2014 και την συνεδρίαση του ΔΣ της 27ης Μαΐου 2014 με σκοπό την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, το ΔΣ του Συλλόγου αποτελείται από τους:

 

Αργύρης Λογοθέτης – Πρόεδρος

Χρήστος Πολατιάν – Αντιπρόεδρος

Βασίλης Ακάσης – Γενικός Γραμματέας

Θεόδωρος Γουλίδης – Ταμίας

Μιχάλης Κυριακίδης – Έφορος

 

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι κύριοι Σωτήρης Παπαϊωάννου και Γιάννης Αλαμανιώτης.