Καταστατικό

Καταστατικό

Καταστατικό

 

logo

Το καταστατικό του ΑΣΜ Θεσσαλονίκης έχει ελεγχθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς και έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις. Για να διαβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου, παρακαλώ πατήστε εδώ