Ομοσπονδία

Ομοσπονδία

Ομοσπονδία

Αρμόδια Ομοσπονδία για το άθλημα του Μπόουλινγκ, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, είναι η Ελληνική Ομοσπονδία Γυμναστικής (ΕΓΟ). Το Άθλημα διοικείται από πενταμελή Τεχνική Επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ΕΓΟ, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site της Ομοσπονδίας στην διεύθυνση www.gymnastics.gr