Δελτίο Τύπου 9.2.2018


Δελτίο Τύπου 9.2.2018

Θεσσαλονίκη 9 Φεβρουαρίου 2018

Δελτίο Τύπου 9.2.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Μπόουλινγκ Θεσσαλονίκης “Ο Μέγας Αλέξανδρος”, θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη του, τους αθλητές και τους φίλους του Αθλήματος του Μπόουλινγκ, για τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική Συνέλευση 5.2.2018

Η συντριπτική πλειοψηφία των Μελών του Συλλόγου, ζήτησαν από το Δ.Σ. του Συλλόγου να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Συλλόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η  συντριπτική πλειοψηφία των Μελών του Συλλόγου, ζήτησαν από το Δ.Σ. του Συλλόγου να προχωρήσει στην συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων, με τα οποία επιβεβαιώνετε η βασιμότητα των θέσεων του Συλλόγου.

Η  συντριπτική πλειοψηφία των Μελών του Συλλόγου, ζήτησαν από το Δ.Σ. του Συλλόγου να προχωρήσει στην δημοσίευση των θέσεων του Συλλόγου, σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν το Άθλημα του Μπόουλινγκ και να δημοσιοποιήσει όπου και όταν κριθεί απαραίτητο όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητα των θέσεων του Συλλόγου.

2. Απόφαση Δ.Σ. 7.2.2018

Το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Μπόουλινγκ Θεσσαλονίκης “Ο Μέγας Αλέξανδρος” στην συνεδρίαση του την 7.2.2018, μεταξύ άλλων αποφάσισε:

Να συγκεντρώσει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν τις θέσεις του Συλλόγου.

Nα εξουσιοδοτήσει τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου με σκοπό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να συλλέξει τα απαραίτητα έγγραφα από φορείς και αρμόδιες αρχές, για την στήριξη των θέσεων του Συλλόγου.

Nα εξουσιοδοτήσει τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου με σκοπό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Nα εξουσιοδοτήσει τον Νομικό Σύμβουλο του Συλλόγου με σκοπό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες έτσι ώστε να προστατευθεί η τιμή και η υπόληψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι πιθανές θετικές και αποθετικές ζημίες, του Συλλόγου.

Να προχωρήσει σε χρονικό διάστημα το οποίο κριθεί εύλογο, στην δημόσια ανακοίνωση των θέσεων του Συλλόγου και να τεκμηριώσει τις απόψεις του με την δημοσίευση των απαραίτητων εγγράφων.

 

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας,

Για το Δ.Σ. του Αθλητικού Συλλόγου Μπόουλινγκ Θεσσαλονίκης “Ο Μέγας Αλέξανδρος”

Ο Πρόεδρος                                                   Η Γενική Γραμματέας

Αργύρης Λογοθέτης                                         Κατερίνα Λυκομήτρου