Ενημέρωση Μελών Α.Σ.Μ.Θ. “Ο Μέγας Αλέξανδρος”

Το Δ.Σ. του Α.Σ.Μ.Θ. “Ο Μέγας Αλέξανδρος”, στο πλαίσιο της εντολής που έλαβε από την Γ.Σ. του Συλλόγου την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018, συγκέντρωσε τα απαραίτητα έγγραφα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αργύρη Λογοθέτη, παραβρέθηκε στο Δ.Σ. της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, στο οποίο και αιτιολόγησε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον Σύλλογο.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.